05 Otsaila, 2021

Verter Recyclingen komunikatua, zabortegiko luizia gertatu eta urtebetera

Zaldibar, 2021eko otsailaren 5a.- Zabortegiko luizia gertatu eta urtea bete den honetan, enpresak adierazi nahi du, lehenik eta behin, min handia eragiten digula Alberto Sololuce eta Joaquín Beltrán gure lankideen heriotzak, eta oso atsekabetuta gaudela ingurunean izandako eragin kaltegarriengatik. 

Gaur ere, enpresaren lehentasun nagusia Eusko Jaurlaritzaren lantaldeekin elkarlanean aritzea da, Joaquín Beltránen gorpua bilatu eta berreskuratzeko.

Istripua gertatu zen une beretik, enpresaren konpromisoa izan da erakunde eskudunekin elkarlanean aritzea. Horrelaxe lortu zuten Alberto berreskuratzea, eta gaur ere lanean jarraitzen dute Joaquínen gorpua aurkitzeko eta eremua egonkortzeko. Ordutik, enpresak lanean jarraitu du, eta instalazioen eta zabortegiaren portaeraren inguruan dituen ezagutza guztiak eskaini ditu. Horretarako, istripua gertatu ondoren aditu talde bat kontratatu zuen, eta horiek lanean ari dira ordutik egoera kudeatzeko eratu zen batzordeko kide gisa, erakundeetako teknikariekin batera.

Verter Recycling, Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuta, lanean aritu da zabortegiko hondakinak jasotzeko segurtasun-itxitura handitzeko. Horrela, bertara eraman daiteke Joaquín Beltrán bilatzeko lanetan ateratzen den materiala. Itxiturak handitzeko lan horiek Verter Recyclingek egin ditu, eta helburu nagusia da gordailu bat izatea bertan hondakinak segurtasunez jaso ahal izateko eta, horrela, bilaketa-lanekin jarraitu ahal izatea. Horrela, Verter Recyclingek erakutsi du erabateko konpromisoa duela uneotako helburu nagusiarekin, hau da, Joaquín Beltránen gorpua berreskuratzearekin, eta, aldi berean, zabortegiko luiziak eta eragindako kalteak konpontzen eta eremua egonkortzen laguntzen da.

Bestalde, luizia eragin zuten arrazoiak argitzen laguntzeko eta eragindako kaltearen garrantzia teknikoki ebaluatzeko, enpresak zenbait txosten egiteko eskatu dio aditu-talde bati, istripuaren kausa posibleei buruz eta eragindako kaltearen garrantziari buruz. Talde horretan geologoak, biologoak, ingeniariak eta ingurumen-zientziekin lotutako bestelako espezialistak daude, eta guztiek dute ibilbide profesional luzea eta frogatua. Istripua gertatu zenetik egon dira lanean aditu horiek, konplexutasun handiko egiteko batean. Horretarako, azterketa zorrotzak eta lekuan bertan egindako analisien azterlan xehatuak egin behar izan dituzte. Lan horren emaitzei esker, gertatutakoa argitu ahal izango dugu.

Verter Recyclingek, jarduera-urte hauetan guztietan, hala zegokionean bidali dizkio jakinarazpenak Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailari, jarduera hori antolatzeko araudiak ezartzen dituen prozeduren arabera. Era berean, agintaritza eskudunak berak publikoki adierazi du, eremua egonkortzeko lanen kontrola bere gain hartu ostean, zabortegian zeuden hondakin guztiak baimendutako hondakinak zirela.

Azken urteotan, Verter Recycling hasia zen tokiko eta ingurumeneko erakundeekin izapideak egiten, hondakinak birziklatu eta balioztatzeko proiektuak aurrera eramateko, hondakinak kudeatzeko jardueraren osagarri gisa. Horrela, enpresak ekonomia zirkularrarekin lotutako ekimenen alde egin nahi zuen, hondakinen arloko jasangarritasunari lotutako egungo kontzeptuen araberako lan-ildoak abiarazita. 

Amaitzeko, enpresak adierazi behar du beharrezko ahalegin guztiak egiteko borondatea duela aurrean dugun lanari dagokionez, eta, aldi berean, espero duela gaiaren inguruan egiten diren ikerketa guztiak behar besteko zorroztasunez egitea, hau da, ingurumen-araudiak zehaztutako prozeduren arabera.

Verter Recyclingek eskerrak eman nahi dizkie erreskate-taldeko kide guztiei, euren ahalegin eta prestasun nekaezinarengatik; lan zaila, konplexua eta korapilatsua egiten ari dira, eremua egokitu eta behar diren segurtasun-baldintzak ezartzeko.  

 

Informazioa: Arturo Zubiaga
Telf: 94 415 86 42

Prentsa oharra eskuratu

22 Urtarrila, 2021

Verter Recycling enpresak zorroztasun handiagoa eskatzen du Eusko Jaurlaritzaren ebazpenari dagokionez, ingurumen-erantzukizunari buruzko espedientearen harira

Zaldibarren, 2021eko urtarrilaren 21ean.- Eusko Jaurlaritzak ebazpen bat eman du, zabortegian gertatutako luiziaren gaineko ingurumen-erantzukizuna Verter enpresari egotziz, instalazioko operadorea den aldetik, eta luizi horren ondorioz gertatu omen diren ingurumen-kalteak konpontzeko betebeharra ezartzen dio. Alabaina, Eusko Jaurlaritzak prozedura-berme egokirik gabe eman du ebazpen hori, eta kalteak kuantifikatzeko eta haien garrantzia zehazteko ezarritako metodologiak eta gidak alde batera utzita. Hori dela eta, enpresak zorroztasun handiagoa eskatzen du halako garrantzia eta oihartzuna dituen balioespena egitean eta neurriak ezartzean, bai jarraitu beharreko prozedurari dagokionez, bai ebazpen horren amaierako ondorioei dagokienez.

Ebazpenean aipatzen diren erantzukizunei dagokienez, enpresaren iritzian ez dira betetzen Ingurumen Erantzukizuneko Legean erantzukizunak esleitzeko ezarritako legezko baldintzak, ebazpenean egiten den bezala, eta are gutxiago erantzukizun horiek enpresarenak soilik direla xedatzeko. Erantzukizuna operadorearena dela erabakitzeko eta kalteen garrantzia zehazteko, beharrezkoa da araudian ezarritako metodologiaren arabera egitea zenbatespena, eta kasu honetan ez da horrela egin. Verterrek gaitzetsi egiten du erantzukizun guztia esklusiboki enpresari esleitzeko erabakia, inplikatutako beste eragile batzuk ere erantzule izan litezke eta.

Verter Recyclingek, zabortegiko luizia gertatu zenetik, eremua konpontzeko eta egonkortzeko eginkizunetan lankidetzan aritzeko konpromisoa erakutsi du, bai eta Joaquín Beltránen gorpua aurkitzeko lanetan ere. Era berean, istripu tamalgarri hau eragin zuten zergatik argitzeko borondatea erakutsi du hasiera-hasieratik.

Edonola ere, ezinbestekotzat jotzen du egon litezkeen erantzukizunak argitzeko jarduketak beharrezko zorroztasunez egitea, ondorioak gertakari objektiboetan oinarritzen direla bermatzeko, Legeak agindu bezala. Izan ere, Legeak xedatzen du ingurumen-erantzukizuna erantzukizun objektibo bat dela, eta ingurumen-kalteak esanguratsuak izan direla ebaztea dela abiapuntua.

Horrez gain, administrazio-prozedurako bermeei dagokienez, Eusko Jaurlaritzak emandako ebazpenean ez da bete alderdi inplikatuei entzunaldia emateko izapidea, zeina nahitaezkoa den, Ingurumen Erantzukizuneko Legearen arabera. Era berean, ondorioetan lurpeko uren eta lurzoruaren gainean izandako kalteak «esanguratsuak» direla esaten da, eta enpresari egozten zaio horren gaineko ustezko erantzukizuna. Ondorio horiei dagokienez, kalteak ez dira zenbatetsi egun erabiltzen den metodologiaren arabera, eta ondorioak, beraz, ez daude datu objektiboetan oinarrituta.

Azkenik, harrigarria da, zabortegiaren ingurua leheneratzeko plan bat prestatzeak zer-nolako lana eskatzen duen jakinda, enpresari 10 eguneko epean entregatzeko eskatzea, 5 egunez luzatzeko aukerarekin. Horrek are nabarmenago erakusten du zer zorroztasun gutxirekin eman den ebazpen hori. 

 

Informazioa: Arturo Zubiaga
Telf: 94 415 86 42

Prentsa oharra eskuratu

27 Abuztua, 2020

Verter enpresak segurtasun-biltegia handitzeko lanak adjudikatu ditu. Hondakinak kendu ahal izango dira horri esker, Joaquín Beltrán bilatzeko lanekin jarraitzeko

Zaldibarren, 2020ko abuztuaren 27an.- Zabortegiko hondakinak orain jasotzen dituen segurtasun-biltegia handitzeko lanak adjudikatu ditu Verter Recycling enpresak, Joaquín Beltránen gorpua bilatzeko lanekin jarraitu ahal izateko. 

Hondakinak orain eramaten ari diren biltegia betetzear dago, eta toki gehiago behar du, Joaquín bilatzeko lanekin jarraitzea bermatzeko.


Lan horiek 3 milioi euro inguruko kostua izango dute, eta datozen egunetan hasiko dituzte. 

Era horretan, Verter Recycling-ek erabateko konpromisoa agertzen du une honetan dagoen helburu nagusiarekin, Joaquín Beltránen hilotza berreskuratzearekin, alegia. Aukera ere emango du zabortegia behera etortzeak eragindako kalteak konpontzeko eta lurra egonkortzeko lanetan aurrera egiteko.

 

Informazioa: Arturo Zubiaga
Telf: 94 415 86 42

Prentsa oharra eskuratu

17 Abuztua, 2020

Verter Recicling enpresaren adierazpena, erreskate-lanen aurrerapenei buruz

Zaldibar, 2020ko abuztuaren 17a.- Giza arrastoak topatu dituztelako albistea lasaigarria da guretzat, eta espero dugu Albertoren eta Joaquínen gorpuak guztiz berreskuratzea.

Hasiera-hasieratik hori izan da gure lehentasuna, baita Eusko Jaurlaritzako lantaldeena ere. Helburu hori lortzeko lan egiten jarraitzen dute, eta guk erabat lagundu diegu denbora honetan guztian. 

Eskerrak eman nahi dizkiegu erreskate-taldeei, gorpuak aurkitzeko etengabe egiten ari diren ahaleginagatik eta arduragatik; izan ere, lan gogorra, zaila eta delikatua da.

Gure aldetik, agintariekin lankidetzan jarraituko dugu, erreskate-lanak eta lursaila egonkortzeko lanak burutzeko eta isuri diren hondakinei irtenbide seguru bat emateko, bai eta, ikerketa-lanetan, luiziaren arrazoiak argitzeko ere. Enpresak ahal duen guztia egiten jarraituko du egiteko dauden lanetan, teknikari espezializatuak eta eskura dituen bitartekoak bideratuta.


Informazioa: Arturo Zubiaga
Telf: 94 415 86 42

Prentsa oharra eskuratu

30 Uztaila, 2020

Zabortegiaren gainbegiratze teknikoaz arduratzen den ingeniaritzaenpresarekin (Geyser) azterlan topografikoaren emaitzak baloratzekotan zen Verter aurreikusi ezinezko luizia gertatu zenean

  • Txosten topografikoa ikusi zuten teknikariek ezohiko egoera bat zegoela adierazi zuten, baina ez zuten identifikatu zabortegia edozein unetan amil zitekeela iradokitzen zuen zantzurik.
  • Verterren ingurumen‐baimen integratuaren arabera, enpresak Eusko Jaurlaritzari jakinarazi behar dizkio ezohiko egoerak , baina betiere egoeraren diagnostiko egokia eginda eta hartu behar diren neurriak proposatuta.
  • Luizia gertatu baino ordu gutxi batzuk lehenago, azterlan topografikoaren emaitzak jaso eta gero, Geyserrek eta Verterrek hurrengo egunean bilera bat egitea erabaki zuten, beste ingeniari espezializatu batzuekin, txostena in situ  baloratzeko eta diagnostiko zehatza egiteko.

Zaldibar, 2020ko uztailaren 29a.‐ Zabortegiko istripu tamalgarria gertatu aurreko egunetan (gogoan izan dezagun arrakalak otsailaren 3ko arratsaldean identifikatu zirela, astelehenarekin, eta luizia otsailaren 6ko 15:00etan gertatu zela, ostegunarekin), Verter Recyclingek arduraz jokatu zuen. Erabakiak hartzeko orduan eskura zegoen informaziorik onena hartu zen oinarritzat, unean‐unean zabortegiko egoera gainbegiratzen ari ziren barne eta kanpoko teknikarien txosten eta gomendioetatik ateratako informazioa, hain zuzen. Txosten eta gomendio horien arabera, guztiz aurreikusi ezinezko izan zen luizia, teknikari bakar batek ere ez baitzuen arrisku hori aipatu.

Horrela, pilaketan arrakalak agertu zirela jakin eta berehala (arrakalak agertzea ez da ezohiko gertakari bat zabortegi batean, eta ez du harreman zuzenik gero gertatutako luizi erraldoiarekin, are gutxiago metatutako zabor masa etengabe finkatzen ari den zabortegi batez ari garenean), Verter Recycling topografia‐enpresarekin eta Geyserrekin harremanetan jarri zen, azterlana egin zezaten. Otsailaren 4an egin zen (asteartea), eta emaitzak otsailaren 5ean (asteazkena) jaso ziren, arratsaldez. Ostegunean, otsailak 6, Geyser enpresarekin harremanetan jarri zen, emaitzen lehen irakurketa bat egin ostean, eta otsailaren 7an (ostirala) bilera bat deitzea erabaki zen, zabortegian bertan, zenbait ingeniari espezializaturekin, txostena in situ aztertzeko (luizia gertatzeko arriskuari buruzko oharrik egin balitz edo teknikariek arrisku hori identifikatu balute eginiko azterlanarekin, bilera ez zen leku eta ordu horretan deituko, agerikoa den moduan).

Ostiraleko bilera horren xedea diagnostiko argi bat egitea zen, neurriak hartu eta Eusko Jaurlaritzari egoeraren berri emateko, ingurumen‐baimen integratuan xedatutakoaren arabera.

Horri dagokionez, esan behar da zabortegia irekita egon den urte guztietan Verter Recyclingek Eusko Jaurlaritzari jakinarazi dizkiola hiru hilean behin egin diren txosten topografiko guztiak, urtero egiten diren ingurumen‐zaintzako programen bidez, eta horietan ez dela inoiz ezohiko mugimendurik hauteman zabortegian. Jarduera horiek egiaztatu dituzte Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Saileko ordezkariek.
 

Informazioa: Arturo Zubiaga
Telf: 94 415 86 42

Prentsa oharra eskuratu

22 Uztaila, 2020

Enpresako bi kideren atxiloketari buruzko adierazpena

Zaldibar, 2020ko uztailaren 22a.- Ertzaintzak atzo Verter Recycling enpresaren bi ordezkari atxilotu zituela eta, enpresak honako hau adierazi nahi du:

1.- Atxiloketak poliziaren erabakiz egin dira. Ez dago jarduketa horri buruzko irizpen judizialik, eta Poliziak berak baieztatu die enpresaren ordezkari legalei erabakia berea dela, ez epaitegiarena. Komunikabideren batek kontrakoa argitaratu duen arren, epaileak ez du atxiloketa agindu.

2.- Uste dugu jarduketa hori zuzenbidearen aurkakoa dela, eta, beraz, legez kanpoko atxiloketa dela; izan ere, ez dakigu Legeak jarduketa hori hertsiki justifikatzen duen informaziorik dagoen, batez ere ikerketa judizialak eta polizialak bost hilabetez luzatu diren honetan, eta enpresa beti laguntzeko prest egon dela kontuan hartuta.

3.- Zehazki, zabortegia amildu zenetik, enpresaren ordezkariek eta kudeatzaileek erabateko lankidetza eskaini diete agintariei eta estamentu judizialei, zoritxarreko istripua eragin zuten kausak argitzeko. Hori dela eta, erabat neurriz kanpokoa iruditzen zaigu jarduketa; antza denez, atxilotuei deklarazioa hartzea du helburu, baina biak egon dira beti horretarako prest (orain arte, epaitegiak eta poliziak ez dituzte atxilotuak deitu deklaratzera).

4.- Prozedura judiziala aurretiazko eginbideen atariko fasean dago. Fase horretan, zabortegia amildu izanaren balizko arrazoiak aztertzen eta ikertzen ari dira, eta, beraz, egiaztatutako daturik eta egitaterik ez dagoen bitartean, uste dugu guztiz bidegabeak direla horrelako jarduerak.

 

Informazioa: Arturo Zubiaga
Telf: 94 415 86 42

Prentsa oharra eskuratu

16 Ekaina, 2020

Amiantoa duten hondakinen kudeaketari buruzko argibideak

Zaldibar, 2020ko ekainaren 16a. Azkenaldian komunikabideetan agertutako informazioetan zalantzan jarri da Verter Recycling enpresaren instalazioetan amiantoa duten hondakinen kudeaketa, eta enpresak azaldu egin nahi du bere jarduerako urteetan nola kudeatu dituen hondakin mota horiek.

1- Verter Recycling enpresak bere jardueraren hasieratik du amianto hondakinak biltzeko baimena. Hondakin mota horri dagokionez, hondakindegian bildu den kantitatea, batez beste, ez da hondakin guztien % 0,5era iritsi izan urte osoan.

Eusko Jaurlaritzak 2007an lehen ingurumen-baimen bateratua eman zionetik du enpresak baimen hori, eta 2011n eraginkortzat jo zen. Orduan, amiantoa zuen materialaren jasotzea –Verter enpresak horretarako baimena zeukan– «arriskurik gabea» zen, eta, edozein modutan, oso kantitate txikia zen (urtean, batez beste, ez zen iristen hondakin guztien % 0,5era).

Beraz, Verter Recycling enpresan hutsala izan da amiantoa duten hondakinen bilketa, eta beti eginda nahitaez behar diren baimen administratiboekin.

2- Osalanek ziurtatu du egokia izan dela jarduera horrekin lotutako lan-arriskuen prebentzioaren kudeaketa.

Osalanek berak hala ziurtatua zuen 2012an. Izan ere, urte hartan, urteko bere kudeaketa-planaren barruan, lan-arriskuen prebentzio-kanpaina bat egin zuen hondakinen kudeaketako enpresa txiki eta ertainetan (ETE). Urte hartarako Verterrek urtebete zeraman hondakinak biltzen (gogora dezagun 2007tik 2011ra hondakindegiko eraikitze-lanak, inpermeabilizazioa, drainadurak eta beste halako lanak egiten aritu zela). Osalanek arriskuak prebenitzeko egindako kanpainaren barruan zegoen Verter eta, hala, hainbat jarduera egin zituen enpresaren makineria ezagutzeko, bazterketa-arriskuan zeuden langileak edo prestakuntza eskasekorik zegoen detektatzeko eta enpresaren kudeaketan prebentzioa nola zegoen integratuta jakiteko. Verterren ez zen horrelako ezein hutsegiterik detektatu.

Osalanek, 2012ko martxoaren 16an, instalazioak bisitatu zituen, eta gabezia txiki batzuk baino ez zituen atzeman. Zehazki, adierazi zuen larrialdi-neurriak bazirela baina ez zela larrialdi-planaren praktikarik/simulakrorik egin, eta egiteko eskatu zion enpresari. Simulakroak eginda, 2012ko ekainaren 4an Osalaneko teknikariek egiaztatu zuten aurreko bisitan prebentzioaren kudeaketaren inguruan egindako oharpenei kasu egin zitzaiela, eta hala jasota dago espedientean.

Beraz, agintari eskudunen aldetik ez da inolako arau-hausteren jakinarazpenik ez zigorrik jaso amiantoaren bilketarekin lotutako lan-arriskuak prebenitzeko kudeaketari dagokionez.

3- Horrenbestez, Osalanek ez zuen inoiz zigor-espedienterik hasi, ez antzeko ezer.

Osalanek, aplikatu beharreko araudiari dagokionez, ez zuen ezein hutsegiterik detektatu ez 2012ko bisitan, ez laneko planak onartu zituenean.

Zehazki, ez da hutsegiterik izan langileen prestakuntzari eta informazioari dagokionez. Haiek behar den bezala akreditatutako kanpoko enpresek ematen zuten prestakuntza eta informazioa zuten.

Beraz, komunikabide batzuetan agertutako informazioa ezeztatuz, esan behar da enpresak ez duela inolako zigorrik jaso prestakuntzarekin lotutako hutsegiteengatik, ezta amiantoaren kudeaketarekin lotutako araudia ez betetzeagatik ere.

4- Enpresa amianto-arriskuko enpresen erregistroan (RERA) inskribatu zen horretara behartuta egon zenean.

Hasieran, Verter ez zen amianto-arriskuko enpresa, hala baimenduta dago 31ko martxoko 396/2006 Errege Dekretuan bertan, zeinak amiantoaren eraginpean egoteko arriskuan duten lanei aplika dakizkiokeen segurtasun eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituen. 3.2 artikuluan dio ez dela beharrezkoa erregistroan inskribatzea, betiere, langileen amiantoarekiko esposizioa noizean behingoa bada, esposizioen intentsitatea apala bada eta aurreikusitako ebaluazioaren emaitzek argi eta garbi adierazten badute lan-eremuan ez dela gaindituko amiantoarekiko esposizio-mugaren balioa.Gogora dezagun Verterrek mota horretako oso hondakin gutxi jasotzen zuela, eta hondakin horiek ez zirela birrinkorrak (ez zuten zuntzik askatzen eta ez ziren arriskutsuak osasunerako); eraiste-lanetatik etortzen ziren eta, horregatik, beste material batzuekin nahastuta eta kapsulatuta heltzen ziren; hori dela eta, hondakindegiko langileek ezin zuten manipulatu.

Enpresak amiantoa zuten hondakin gehiago jasotzen hasi zenean eman zuen izena RERA erregistroan, hau da, 2017an, eta, orduan, bildutako hondakin guztien % 1era ere ez ziren iristen horiek.

Alde horretatik ere enpresak ez du inolako zigorrik edo ohartarazpenik jaso agintari eskudunen aldetik, eta beti jardun du zeuzkan baimen administratiboen barruan.

5- Zenbait langilek kudeatzen zuen hondakin horien sarrera, eta dagokion prestakuntza zuten denek, aginte eskudunak (Osalan) ziurtatua.

Ez da egia amiantoarekiko hondakinak kudeatzeko gaitasuna Malitik etorritako langileek bakarrik zutenik; haiek, gainerako guztiek bezala, beren lana egiteko lege-eskakizun guztiak betetzen zituzten. Verterreko langile guztiak behar bezala prestatuta zeuden informazio hori emateko kualifikatuta dauden enpresen aldetik, hala nola CUALTIS SMUren aldetik.

Maliko langileak Verter Recycling 2002 SMko langile-taldekoak ziren, gainerako guztiek zituzten baldintza beretan kontratatuak: lan-kontratu mugagabea zuten, alta emanda zeuden Gizarte Segurantzako araubide orokorrean eta Espainian lan egiteko behar diren baimen administratiboak zituzten. Kategoria eta lanpostu bereko langile espainiarrek egiten zituzten lanak egiten zituzten haiek ere, eta lan horien artean denetarik sartzen zen, kontuan hartuta amianto-hondakinen kudeaketarekin lotutakoak hutsalak zirela, azaldu dugun bezala, eta betiere baimen administratiboen baldintzak betez eginak.

Hondakindegia martxan egon den denbora guztian zenbait langilek manipulatu dute hondakin mota hori, eta beti kapsulatuta iristen zen eta aldez aurretik ezarritako lekuan biltzen zen. Lan hori egin dutenek materiala modu seguruan manipulatzeko behar den prestakuntza eta ezagutzarekin egin dute. Prestakuntza bere garaian aurkeztu zen, Osalanek onar zezan, eta hark egiazkoa eta bat zetorrela ziurtatu zuen; horrenbestez, Verter Recycling 2002, SMren Lan Plana onartu zuen, bai 2018an, bai 2019an.

Informazioa: Arturo Zubiaga
Telf: 94 415 86 42

Prentsa oharra eskuratu

15 Maiatza, 2020

Verter Recycling-en adierazpena, egungo egoerari buruz

Zaldibar, 2020ko maiatzak 15.- Enpresaren lehentasuna Eusko Jaurlaritzaren lantaldeekin lankidetzan jarraitzea da, Alberto eta Joaquín gure lankideen gorpuak aurkitu eta ateratzeko.

Bitartean, agintariei gure ezagutza eskaintzen jarraitzen dugu lurzorua egonkortzeko lanetan, baita jausitako hondakinei irtenbidea emateko lanetan ere, gordetegi seguruetan kokatzeko. Enpresak ahal duen guztia egiten jarraituko du egiteke dauden lanetan, teknikari espezializatuak eta eskura dituen bitartekoak bideratuta.

Eskerrak eman nahi dizkiegu erreskate-taldeko kide guztiei euren ahalegin eta prestasun nekaezinarengatik; lan zail, konplexua eta korapilatsua egiten ari dira, eremua egokitu eta behar diren segurtasun-baldintzak ezartzeko.  

Informazioa: Arturo Zubiaga
Telf: 94 415 86 42

Prentsa oharra eskuratu

16 Martxoa, 2020

Verter Recycling inplikatuta dago jada erreskate‐ eta egonkortze‐lanetan, koordinazio‐mahai teknikoan parte hartzen ari baita, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailarekin adostu zuen legez

Zaldibar, 2020ko martxoaren 16a.‐ Eusko Jaurlaritzaren egoitzan, Lakuan, otsailaren 12an egin zuten bileran, enpresak eta Ingurumen Sailak adostu zuten, lanen garrantzia eta urgentzia dela eta, Jaurlaritza arduratzea erreskate‐lanez eta lurrak egonkortzeko lanez.

Helburu horrekin sortu zuen Jaurlaritzak jarraipena eta koordinazioa egiteko mahai teknikoa, orduz geroztik Joaquín eta Alberto bilatzeko eta lurrak egonkortzeko lanak gidatzen ari dena. Era berean, aurrera darraite zabortegiko hondakinen zati bat hartuko dituzten biltegiak prestatzeko lanek.

Enpresa hasi‐hasieratik ari da laguntzen lan horietan guztietan. Horretarako, antzeko egoeratan eskarmentu handia duten bi teknikari espezializatu batu ziren koordinazio‐mahaira, enpresaren ordezkaritzan.

Enpresa une oro agertu da aipatu jarduketak egiteko elkarlanerako prest, eta berdin jarraituko du, teknikariak kontratatu eta eskura dituen baliabideak eskainiz.

Informazioa: Arturo Zubiaga
Telf: 94 415 86 42

 

Prentsa oharra eskuratu

19 Otsaila, 2020

Verter Recycling-en adierazpena, zabortegia erori ondoren abiarazitako lanen egoerari buruz

Zaldibar, 2020ko otsailaren 19a.- Ondoko hau adierazi nahi dugu zabortegiaren luiziak eragindako egoeraren eta zabortegian egiten ari diren lanen gainean:

1. Zabortegia erori zenetik, gure ardura nagusia izan da Joaquín eta Alberto erreskatatzea. Hasiera-hasieratik, saiatu gara haien familiengandik hurbil egoten, eskura duguna ematen eta egoera gogor honetan babesa azaltzen, eta, noski, aginpide eskudun guztiekin erreskatean kolaboratzen.

2. Benetan atsekabetuta gaude istripua inguruan eragiten ari den eragozpenengatik eta kezkengatik. Eskura izan dugun guztiarekin lagundu dugu Batzorde Teknikoaren lana, segurtasuna bermatzeko eta Zaldibarreko, Eibarreko eta Ermuko herritarrei lasaitasuna emateko. Espero dugu egoera lehenbailehen normalizatzea, teknikariak eta emergentzia-taldeak egiten ari diren lan intentsuen bitartez.

3. Istripua gertatu osteko lehen uneetan, inguruan eragina duten emergentziazko egoeretarako jarduera-protokoloei jarraikiz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritzak hartu zuen ardura egoera kontrolatzeko eta luiziari lotutako premiazko lanak gauzatzeko. Hala ere, enpresa uneoro laguntzeko prest azaldu da, eta lanok gauzatzeko beharrezko guztian kolaboratu du, informazioa emanez eta zeregin guztietan pertsonekin eta materialarekin lagunduz, besteak beste.

4. Kolaboratzeko asmoa azaldu genuen, halaber, Eusko Jaurlaritzarekin otsailaren 12an, asteazkenean, egindako bileran, non ekintza zehatzak gauzatzea hitzartu baitzen. Ildo horretan, enpresak zenbait aditu kontratatu zituen –denek ere ibilbide profesional zabala eta egiaztatua dute antzeko egoeretan– Eusko Jaurlaritzak osatutako Emergentzia Kudeatzeko Batzorde Teknikoaren lanetan laguntzeko, hain zuzen ere, erreskate-lan guztiak pilotatzen eta eremua egonkortzen.

5. Enpresak du interes handiena istripuaren kausak ezagutzeko. Ikerketan emaitza konkretuak eta behin betikoak lortu arte, enpresak ezin du egin balizko kausei buruzko ez adierazpenik, ez baloraziorik, eta ez ditu egingo. Denbora beharko da istripuaren kausak zehazteko. Horrenbestez, gertakarien gaineko datu zehatzak eduki arte, beharrezkoa iruditzen zaigu jarrera zuhurra azaltzea publikoki. Funsgabeko suposizio eta zurrumurru guztiek ez dute une honetan behar den gutxieneko zehaztasun teknikoa. 

6. Zabortegiaren jarduera aginpide eskudunek kontrolatu dute uneoro helburu horretarako dagoen ikuskaritza-planaren bitartez eta bere kontrol-mekanismoen bitartez. Halaber, zabortegiak beti izan ditu dagozkion baimen guztiak Euskadiko industriaren hondakin ez-arriskutsuen bilketari soluzioa emateko eginkizuna betetzeko. Baimena eskuratzeko aurkeztu dituen proiektuak ingurumeneko organo eskudunak aztertu eta baliozkotu ditu uneoro, horretarako emandako ondoz ondoko baimenen bidez. Inolaz ere ezin zitekeen susmatu zabortegia eroriko zenik. 

7. Zabortegira iristen ziren hondakin guztiak kontrolatzen ziren, isurtzeko egokiak ziren egiaztatzeko. Jatorrian ezaugarritu ondoren, kode bat esleitzen zitzaien. Baskulan ziurtatzen zen betekizunak betetzen zituztela eta zehazten zen kantitatea. Erregistroa erregularki bidaltzen zitzaion Jaurlaritzari, zegokigun ingurumen-baimen integratuaren baldintzei jarraikiz, Ingurunet plataforma elektronikoan ezarritako sistemaren arabera. Amiantoari dagokionez, Verter-en baimenen arabera zabortegian isurtzeko hondakin baimendua izateaz gain, prozedura bat zegoen, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Sailak onartutako segurtasun-neurriak biltzen zituena. Amiantoa fibrozementuan inertizatuta etorri eta plastikoan kapsulatuta isurtzen zen, baliabide mekanikoen bidez deskargatu ostean, leku zehatz batzuetan, kokapenaren berri izateko eta kontrola egin ahal izateko. 

8. Zabortegia ez zegoen beteta; hortaz, hondakinak jasotzeko gure jarduera gauzatzen jarraitzen genuen, zorroztasunez betez horiek hartzeko kontrol-prozedurak eta isurtzeko baldintzak. Zabor kantitateei eta baimendutako bolumenari dagokienez, jarduera erregulatzen duen baimena bete dugu.   

Informazioa: Arturo Zubiaga
Telf: 94 415 86 42

 

Prentsa oharra eskuratu

17 Otsaila, 2020

Verter Recycling-ek ez daki zabortegia erori izanaren kausa zein den

Zaldibar, 2020ko otsailaren 17a. Hedabide batek argitaratu duen informazioaren harira (enpresari egozten dizkio istripuaren balizko kausen gaineko adierazpen batzuk), enpresak jakinarazten du ez duela halako adierazpenik egin eta ez dakiela zabortegia erori izanaren kausa zein den.

Teknikarien lana izango da kausak identifikatzea, ikerketa xehatu baten bitartez, eta enpresa bete-betean ari da lan horietan laguntzen. Egun, lehentasuna Joaquín eta Alberto erreskatatzeko eta lurra egonkortzeko lanak dira. Enpresak kontratatu dituen adituak Jarraipeneko Batzorde Teknikoaren zerbitzura daude, halako lanetan dituzten ezagutzak eta esperientziak azaltzeko. 

Informazioa: Arturo Zubiaga
Telf: 94 415 86 42
 

Prentsa oharra eskuratu

14 Otsaila, 2020

Verter Recycling-ek aditu talde bat kontratatu du, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzura jarriko duena zabortegian jarduteko planak garatzeko

Zaldibar, 2020ko otsailaren 14a. Istripua gertatu ondorengo lehen orduetan, enpresako arduradunen ahalegina lurpean dauden bi lankideen familiei arreta ematera bideratu zen.  Verter Recycling-ek uneoro erakutsi du agintariekin lankidetzan aritzeko asmo argia, Joaquín eta Alberto aurkitzen laguntzeko, baita hondakinak erretiratzeko eta lurra egonkortzeko lanei ekiteko ere.

Inguruneari eragiten dioten emergentzia-egoeretan jarduteko protokoloei jarraikiz, lehen lanak administrazioak abiarazi zituen, Segurtasun Sailaren Larrialdiei Aurregiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren koordinazio pean. Lur-jausiak eragindako ezohiko egoerari aurre egiteko urgentziazko lanak izan zirenez, enpresari lehen orduetan ez zitzaion deitu jarduerarik gauzatzeko. 

Joan den asteazkenean egin zuten lehen bilera enpresak eta administrazioak –azken horrek deitu zuen enpresak eskatuta–. Eusko Jaurlaritzako Ingumen Saileko arduradunak izan ziren bileran, eta bi aldeek jarduketa zehatzak gauzatzea hitzartu zuten. Ildo horretan, enpresak aditu talde bat kontratatu du, antzeko egoeretan ibilbide profesional zabala eta egiaztatua duena. Talde tekniko espezializatu hori Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailaren zerbitzura egongo da emergentzia kudeatzeko Batzorde Teknikoak, Jaurlaritzak eskatuta osatu denak, egingo dituen lanetan. Jakinarazi denez, berehala hasiko dira lan horiek.

Verter Recycling Jaurlaritzaren esanetara jarri da, hark proposatu baitio gutxienez emergentzia-egoera honetako lehen fasea zuzentzea koordinazio-batzorde bat sortuta. Hala, lanak beharrezko den azkartasunaz eta gaitasunaz gauzatu ahal izango dira.

Bestalde, enpresa Ingurumen Sailak eskatu dion eta eskuragarri daukan dokumentazioa ematen ari da.

Informazioa: Arturo Zubiaga
Telf: 94 415 86 42

Prentsa oharra eskuratu